Układ hamulcowy

Optymalne czyszczenie oraz przebadane i zmniejszone ryzyko pożarowe
Optymalne czyszczenie oraz przebadane i zmniejszone ryzyko pożarowe

Preparaty do układu hamulcowego TUNAP: zdrowie klienta jest dla nas najważniejsze!

Układ hamulcowy jest najważniejszym układem zapewniającym bezpieczeństwo pojazdu, podlegającemu okresowym przeglądom i konserwacji przez wykwalifikowany personel. TUNAP oferuje innowacyjne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa i trwałą ochronę układu hamulcowego. TUNAP to nowoczesne i innowacyjne rozwiązania.
PROBLEM
Przy usuwaniu twardych zażywiczeń i zanieczyszczeń jedynym branym poduwagę parametrem często jest skuteczność. Ryzyko pożaru czy wybuchu często w serwisach jest zaniedbywane podobnie jak temat ochrony zdrowia. Zazwyczaj w warsztatach są używane zwykła preparaty czyszczące, których działanie na elementy czyszczone jest umiarkowanie skuteczne. Ponadto stosowanie zmywaczy benzynowych bez przebadanych pod kątem pożaru składników jest ogromnie ryzykowne dla serwisu.

Czyszczenie elementów z użyciem TUN Solve® Safety Technology
Niezawierający n-heksanu preparat czyszczący TUN Solve® jako pierwszy produkt na rynku spełnia nowe wymogi, umożliwiające jego zastosowanie w warsztatach:

Optymalna skuteczność czyszczenia oraz przebadane i zredukowane ryzyko pożaru.

TUN Solve® jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy Komitetem Bezpieczeństwa Stowarzyszeń Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawców, Physikalisch-Technischen Bundesanstalt oraz TUNAP. TUN Solve® minimalizuje ryzyko pożaru do poziomu wymaganego przez większość krajowych przepisów BHP.

 • zmniejszenie ryzyka pożarowego
  • przetestowane komponenty
  • najmniejsze prawdopodobieństwo zagrożenia

Technologia TUN Solve® jest wykorzystywana do czyszczenia, konserwacji, napraw i montażu. Brak n-heksanu sprawia, że preparat jest bezpieczny dla zdrowia, Delikatne i naturalne, oparte o surowce wtórne składniki preparatu usuwają pyły, kamień, olej, smar, żywice i powłoki antykorozyjne.

 

 • niższy próg wybuchu > 1,5 Vol %
 • brak odrzutu płomienia
 • niepalny gaz napędowy
 • opatentowana technologia
 • możliwość stosowania do tworzyw sztucznych
 • nie zawiera n-heksanu i aromatów
 • brak substancji alergennych (takich jak detergenty)
  • niesklasyfikowany w kategoriach: F+, Xi i N
  • niższa emisja CO2
 • niskie zużycie dzięki zoptymalizowanemu zaworowi natryskowemu preparatu

Oferta produktowa:

micrologic® PREMIUM 913
Ochronna pasta do hamulców
Karta charakterystyki Karta produktu
micrologic® PREMIUM 915
TUN Solve®, Bezpieczny zmywacz uniwersalny
Karta charakterystyki Karta produktu
PROFESSIONAL 115
Zmywacz uniwersalny
Karta charakterystyki Karta produktu
PROFESSIONAL 113
Preparat do pielęgnacji hamulców Plus
Karta charakterystyki Karta produktu
PROFESSIONAL 112
Preparat do zabezpieczania hamulców
Karta charakterystyki Karta produktu
micrologic® HIGH TECH 211
Preparat do zabezpieczania hamulców
Karta charakterystyki Karta produktu